Strona główna / Wiadomości / Sprawozdania INTRASTAT w Republice Czeskiej
Sprawozdania INTRASTAT w Republice Czeskiej
piątek, 5 Czerwiec 2015

W konsekwencji utworzenia Unii Europejskiej zostały zniesione granice pomiędzy państwami członkowskimi i stworzono jednolity rynek. Fakt ten spowodował, że statystyka Unii Europejskiej została pozbawiona źródła danych o wymianie towarowej z innymi krajami Unii Europejskiej, ponieważ zaprzestano odpraw celnych. Zmiany te spowodowały utworzenie nowego, wspólnego systemu statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 1993 r. na obszarze obejmującym Jednolity Rynek Europejski obowiązuje system INTRASTAT.

Sprawozdania INTRASTAT w Republice Czeskiej

W myśl przepisów prawa celnego UE osobą zobowiązaną (podmiotem sprawozdawczym) do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek rozpoczęcia składania deklaracji ciąży na wszystkich podmiotach zarejestrowanych w Czechach do podatku VAT, które w ciągu dwunastu (lub mniej) miesięcy dokonywały wymiany towarowej z płatnikami VAT z innych krajów wspólnoty o łącznej wartości przekraczającej 8 milionów koron. Limit ten liczy się osobno dla nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych. Do limitu nie wliczają się dostawy dokonywane przez pośrednika w ramach uproszczonych transakcji trójstronnych oraz sytuacji, w których towar wyłącznie przejeżdża (tranzyt) przez Republikę Czeską. Takie podmioty są zwolnione ze składania deklaracji. Ponadto jeśli podmiot dokonuje różnych transakcji (wliczanych i nie wliczanych do limitu), w zgłoszeniu Intrastat należy wykazać tylko te transakcje, które ze względu na wspomniany tranzyt ze zgłoszeń nie są wyłączone.

Podmiot zobowiązany musi dokonać stosownych formalności zgłoszeniowych celem rejestracji w Czeskim Urzędzie Celnym zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Czeskie Służby Celnej. Brak zgłoszenia do rejestracji INTRASTAT i nie składania co miesięcznych deklaracji może być powodem nałożenia dotkliwych kar finansowych.

Ponieważ z ewidencji faktur nie wynika informacja o zwolnieniach lub przekroczeniu limitu dla podmiotów sprawozdawczych, prosimy o dokładną kontrolę przeprowadzanych transakcji i powiadomienie właściwego pracownika biura o konieczności dokonania zgłoszenia.


business Dane kontaktowe

Prospectum s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ01775243

Telefon +420 776 178 006
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

27.11.2020
EUR AUD 1.6182 EUR
EUR CZK 26.213 EUR
EUR GBP 0.89442 EUR
EUR HUF 362.32 EUR
EUR PLN 4.4907 EUR
EUR SEK 10.1723 EUR
EUR USD 1.1922 EUR
© 2010 - 2020 Jakub Piotr Sowiński