Strona główna / Wiadomości / TERMIN ZAPŁATY FAKTURY NIE JEST OZDOBĄ DOKUMENTÓW
TERMIN ZAPŁATY FAKTURY NIE JEST OZDOBĄ DOKUMENTÓW
czwartek, 21 Listopad 2019

Szanowni Klienci,

z każdym miesiącem wzrasta ilość nieuregulowanych faktur lub nieterminowość w ich regulowaniu. Termin zapłaty faktury zamieszczony na dokumencie nie jest tam tylko dla ozdoby. Faktury, które Państwo otrzymują, dotyczą głównie usług, które zostały już wykonane w poprzednim miesiącu (ewentualnie miesiącach). Każda usługa jest wyceniona na podstawie obowiązującego cennika (cennik dostępny w Panelu Klienta w dziale z regulaminem) i informacja o koszcie jest zamieszczana w Panelu Klienta w dziale OPŁATY. Każdy ma możliwość na bieżąco kontrolować naliczane opłaty, a w przypadku błędnych lub niejsanych naliczeń niezwłocznie nas o tym informować. Niestety w większości przypadków wszelkiego rodzaju reklamacje otrzymujemy w momencie, kiedy już niejednokrotnie wezwaliśmy do uregulowania zobowiązania. Należy pamiętać, iż każdy ma obowiązek uregulowania faktury w terminie na niej wyznaczonym, a złożenie reklamacji nie upoważnia do zwolnienia z opłaty.

Należytym wykonaniem umowy jest wywiązanie się ze zobowiązań, czyli m.in. zaspokojenie wierzytelności w stosunku do firmy, która wykonała usługę. Brak uiszczenia zapłaty w terminie jest więc nienależytym wykonaniem i narusza tym samym przepisy Kodeksu cywilnego, łamie umowę i uniemożliwia wypłacenie wynagrodzenia osobom, które wykonały wyfakturowaną pracę.


TERMIN ZAPŁATY FAKTURY NIE JEST OZDOBĄ DOKUMENTÓW

Zgodnie z podpisywaną umową i regulaminem usług mamy prawo do wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług w trybie natychmiastowym. Ponadto w przypadku nieuregulowania zobowiązań wystawiają się Państwo ryzyku anulowania rejestracji do podatku VAT, kar za nieterminowe złożenie deklaracji VAT i pozostałych obowiązkowych deklaracji, które w chwili obecnej mogą zostać wymierzone w wysokości od 1000 CZK do 50 000 CZK.

Zadłużenie osób, które nie reagują na wezwania do zapłaty zobowiązań, przekazujemy do windykacji, a koszta z nią związane są doliczane do zaległych zobowiązań (niejednokrotnie koszt windykacji jest wyższy od kwoty zobowiązania z faktury). Ponadto w przypadku nieuregulowania dwóch faktur w określonym terminie i braku odzewu na wezwania do zapłaty, wypowiadamy umowę o świadczeniu usług w trybie natychmiastowym, a za każdy dzień nielegalnego używania adresu pod siedzibę firmy naliczamy opłatę karną umowną w wysokości 100 CZK.

Osobom, które starają się regulować swoje zobowiązania w terminie dziękujemy !


business Dane kontaktowe

Prospectum s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ01775243

Telefon +420 776 178 006
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

27.11.2020
EUR AUD 1.6182 EUR
EUR CZK 26.213 EUR
EUR GBP 0.89442 EUR
EUR HUF 362.32 EUR
EUR PLN 4.4907 EUR
EUR SEK 10.1723 EUR
EUR USD 1.1922 EUR
© 2010 - 2020 Jakub Piotr Sowiński