Rejestracja do VAT

W niektórych sytuacjach zagraniczny przedsiębiorca może spotkać się z obowiązkiem rejestracji do podatku VAT w innym kraju. w tym na Słowacji. Dotyczy to przede wszystkim firm budowlanych i montażowych wykonujących usługi na rzecz słowackich odbiorców prywatnych oraz podmiotów niebędących płatnikami VAT.

Drugą kategorią podmiotów są sprzedawcy internetowi, których obrót sprzedaży na Słowację 35 tys. EUR oraz sprzedawcy uczestniczący w targach czy wystawach bez względu na obrót.

Każda zagraniczna firma, która chce lub potrzebuje dokonać takiej rejestracji musi spełnić następujące warunki:

  • złożyć zgłoszenie rejestracyjne,
  • dołączyć sądowe tłumaczenie wyciągu KRS spółki lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • dołączyć tłumaczenie dokumentu rejestracji do VAT EU w Polsce,

Ponadto należy pamiętać, że w przypadku świadczenia usług regulowanych (koncesja, rzemiosło, itp.), np w budownictwie należy dokonać zgłoszenia informacyjnego w ministerstwie przemysłu.

Firmy zagraniczne nie mające siedziby rozliczają się z należnego podatku VAT zawsze miesięcznie, ale tylko w tych miesiącach, w których nastąpiła sprzedaż lub dostawa usług.

Nasza firma, kierując się zdobytym doświadczeniem proponuje niedrogie usługi związane z rejestracją do celów VAT na terenie Słowacji. Oferujemy pomoc w rejestracji, udostępnienie adresu kontaktowego oraz przygotowywanie i wypełnianie rozliczeń podatkowych.

 

Ceny usług przy rejestracji VAT

Tłumaczenie dokumentów firmowych

€ 20,- / NS

Przygotowanie i przesłanie wniosku i dokumentacji

€ 100,-

Przygotowanie miesięcznych rozliczeń VAT

od € 70,-

 

Podane ceny są końcowe, uwzględniają podatki, opłaty sądowe i miejskie oraz pozostałe koszty. Cennik nie uwzględnia kosztów uzyskania uprawnień do działalności koncesjonowanej lub rzemieślniczej.


business Dane kontaktowe

Prospectum s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ01775243

Telefon +420 776 178 006
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

19.05.2022
© 2010 - 2022 Jakub Piotr Sowiński