Rejestracja do VAT

W niektórych sytuacjach zagraniczny przedsiębiorca może spotkać się z obowiązkiem rejestracji do podatku VAT w innym kraju. w tym na Słowacji. Dotyczy to przede wszystkim firm budowlanych i montażowych wykonujących usługi na rzecz słowackich odbiorców prywatnych oraz podmiotów niebędących płatnikami VAT.

Drugą kategorią podmiotów są sprzedawcy internetowi, których obrót sprzedaży na Słowację 35 tys. EUR oraz sprzedawcy uczestniczący w targach czy wystawach bez względu na obrót.

Każda zagraniczna firma, która chce lub potrzebuje dokonać takiej rejestracji musi spełnić następujące warunki:

  • złożyć zgłoszenie rejestracyjne,
  • dołączyć sądowe tłumaczenie wyciągu KRS spółki lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • dołączyć tłumaczenie dokumentu rejestracji do VAT EU w Polsce,

Ponadto należy pamiętać, że w przypadku świadczenia usług regulowanych (koncesja, rzemiosło, itp.), np w budownictwie należy dokonać zgłoszenia informacyjnego w ministerstwie przemysłu.

Firmy zagraniczne nie mające siedziby rozliczają się z należnego podatku VAT zawsze miesięcznie, ale tylko w tych miesiącach, w których nastąpiła sprzedaż lub dostawa usług.

Nasza firma, kierując się zdobytym doświadczeniem proponuje niedrogie usługi związane z rejestracją do celów VAT na terenie Słowacji. Oferujemy pomoc w rejestracji, udostępnienie adresu kontaktowego oraz przygotowywanie i wypełnianie rozliczeń podatkowych.

 

Ceny usług przy rejestracji VAT

Tłumaczenie dokumentów firmowych

€ 20,- / NS

Przygotowanie i przesłanie wniosku i dokumentacji

€ 100,-

Przygotowanie miesięcznych rozliczeń VAT

od € 70,-

 

Podane ceny są końcowe, uwzględniają podatki, opłaty sądowe i miejskie oraz pozostałe koszty. Cennik nie uwzględnia kosztów uzyskania uprawnień do działalności koncesjonowanej lub rzemieślniczej.


business Dane kontaktowe

Prospectum s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ01775243

Telefon +420 776 178 006
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

17.09.2021
EUR AUD 1.6111 EUR
EUR CZK 25.296 EUR
EUR GBP 0.85363 EUR
EUR HUF 351.49 EUR
EUR PLN 4.5804 EUR
EUR SEK 10.1553 EUR
EUR USD 1.1780 EUR
© 2010 - 2021 Jakub Piotr Sowiński