Daňová přiznání v Polsku

Čeští zaměstnanci polských firem musí podávat daňová přiznání v Polsku. Přestože polský daňový systém nabízí méně slev a osvobození od daně za některých okolnosti lze je využit. Oproti českému systému, zaměstnanci musí podávat daňová přiznání téměř vždy. 

Pokud bydlítě v České republice a měl jste příjmy v Polsku, máte povinnost podat daňové přiznání v Česku a uvést na něm polské příjmy. 

 

Odpočty od základu daně

Odpočty od základu daně nebo nezdanitelné časti základu daně snižují konečný příjem, který následně bude zdaněn.

1. Dary a darování krve

Od základu daně lze odečíst maximálně 6% z dosaženého příjmu. Lze odečíst dary na charitativní organizace, církevní instituce a některá školní zařízení.

Jeden litr darované krve dá do odpočtu 130 PLN.

2. Odpočet na vůz pro zdravotně postiženou osobu

Majitel nebo spolumajitel vozidla, pokud je zdravotně postižený, může odečíst 2280 PLN. Vozidlo nemusí být nějak přizpůsobeno.

3. Rehabilitační sleva

Osoba zdravotně postižená může odečíst od základu léky na recept jejichž hodnota přesáhla v daném měsíci 100 PLN. Odečítá se pouze částka přesahující prahovou hodnotu.

4. Odpočet za penzijní připojištění IKZE

Maximálně lze odečíst 5718 PLN. Podmínkou je uzavření smlouvy pouze s jediným penzijním fondem.

5. Termomodernizační sleva

Od základu lze odečíst výdaje na ekologičtější řešení topení samostatných domů. Odpočet nelze uplatnit na bytové jednotky.

 

Slevy na dani

Daňové úlevy snižují přímo výslednou daň. Aktuálně lze odečíst od daně pouze děti do 26 let, pokud studují.  

Na první a druhé dítě lze odečíst měsíčně 92,67 PLN (ročně 1112,04). Sleva na třetí dítě je 166,67 PLN a čtvrté a každé další 225 PLN. 

 

Ceník služeb

Vyhotovení a odeslání polského daňového přiznání

800,- Kč

Tlumočení dokladů

500,- Kč

Vyhotovení českého DAP s uvedením polských příjmů

800,- Kč

 

 


business Kontaktní údaje

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod 1

Czech Republic
VAT ID: CZ08236534

Telefon +420 776 178 006
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

14.06.2024
CZK AUD 15.314 CZK
CZK EUR 24.740 CZK
CZK GBP 29.386 CZK
CZK HUF 0.06216 CZK
CZK PLN 5.654 CZK
CZK SEK 2.195 CZK
CZK USD 23.154 CZK
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.