Strona główna / Wiadomości / Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID19 (aktualizowano)
Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID19 (aktualizowano)
środa, 15 Kwiecień 2020

Aktualizowano: 9.05.2020

>>> Osoby prowadzące działalność gospodarczą jednoosobową zachęcamy do wypełnienia nowego formularza wniosku o wsparcie za okres 1.05. - 8.06.2020. Prosimy o dokładne i poprawne uzupełnianie danych. Osoby, które nie wnioskowały jeszcze o pierwsze wsparcie, prosimy o wypełnienie dwóch formularzy osobno. (wskazówka: pracownik pedagogiczny to osoba ucząca w szkole na terenie Republiki Czeskiej) <<<

 

W związku z utrudnieniami dla przedsiębiorców spowodowanymi obostrzeniami i kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią wirusa COVID-19, na wniosek Rządu Parlament Republiki Czeskiej uchwalił pakiet podstawowej pomocy dla przedsiębiorców.

Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID19 (aktualizowano)

1. Zasiłek kompensacyjny.

Za okres pierwszych utrudnień od marca do końca kwietnia 2020 przedsiębiorcy mogą składać wiosek o jednorazowy zasiłek kompensacyjny w kwocie 25 tysięcy koron.

Prawo do wsparcia mają wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed rozpoczęciem kryzysu i nie zawiesili jej oraz jest ona jedynym lub głównym źródłem dochodu.

Działalność gospodarcza uznawana jest za główne źródło dochodów również u:

  • emerytów,
  • studentów,
  • matek pobierających zasiłek rodzicielski, równocześnie wykonujących działalność gospodarczą.

Osobom pozostającym w stosunku umowy pracy najemnej w Czechach lub innym kraju, które są zwolnione z czeskich składek na podstawie formularza A1, nie przysługuje zasiłek kompensacyjny.

Przygotowanie i złożenie wniosku można zlecić w panelu klienta poprzez stosowny Formularz (USŁUGI > Formularze > Wniosek o bonus kompensacyjny w związku z epidemią COVID-19 (13.03.-30.04. lub/oraz 01.05.-08.06.)), albo przygotować samodzielnie poprzez formularze na stronach ministerstwa finansów.

 

2. Zwolnienie ze składek

Wszyscy przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku płacenia zaliczek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w miesiącach od marca do końca sierpnia 2020. Osoby płacące składkę minimalną będą zwolnione w całości z ubezpieczenia za ten okres. Przedsiębiorcy, których dochód przekroczy próg stawki minimalnej za miesiące od marca do sierpnia, będą musieli dopłacić różnicę między wyliczoną składką, a stawką minimalną, w momencie składania rocznego rozliczenia.

Zwolnienie jest automatyczne i nie wymaga żadnych wniosków.

 


business Dane kontaktowe

Prospectum s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ01775243

Telefon +420 776 178 006
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

21.06.2021
EUR AUD 1.5821 EUR
EUR CZK 25.569 EUR
EUR GBP 0.85670 EUR
EUR HUF 354.11 EUR
EUR PLN 4.5329 EUR
EUR SEK 10.2163 EUR
EUR USD 1.1891 EUR
© 2010 - 2021 Jakub Piotr Sowiński