Rozliczanie podatków na Słowacji i w Polsce

Polscy pracownicy zatrudnieni na Słowacji mają możliwość skorzystania z licznych ulg i odliczeń od podatku dochodowego. Nasze biuro, bazując na wieloletnich doświadczeniach przygotuje rozliczenie podatku i ulg na Słowacji oraz deklaracji PIT Z/G w Polsce.

Pracownik, który w roku podatkowym większość dochodów osiągnął na Słowacji lub jest słowackim rezydentem podatkowym może skorzystać z następujących ulg i odliczeń podatkowych.

Pracownik, który oprócz dochodów z zatrudnienia na Słowacji osiągał równocześnie dochody z działalności gospodarczej (również w Polsce) ma obowiązek odprowadzania i rozliczania składek ubezpieczenia na Słowacji (równocześnie będzie zwolniony ze składek w Polsce).

 

Ulgi obniżające podstawę opodatkowania

Ulgi obniżające podstawę opodatkowania, znane są również jako kwoty wolne od podatku. Ustawa o podatku dochodowym wymienia ich kilka.

1. Kwota wolna od podatku.

Wysokość kwoty wolnej jest odwrotnie proporcjonalna do wysokości osiągniętego dochodu.

2. Wpłaty do funduszów emetyralnych trzeciego filaru.

3. Koszty pobytów sanatoryjnych.

Ulgi obniżające kwotę należnego podatku

1. Ulga na dziecko

Od należnego podatku można odliczyć również ulgę na dziecko w wysokości € 22,17 za każde dziecko miesięcznie.

2. Ulga odsetkowa na mieszkanie lub dom

Od podatku można odliczyć do 50% zapłaconych odsetek, maksymalnie wszak € 400,- o ile nieruchomość położna jest na teytorium Słowacji. 


 

Koszty związane z rozliczeniem podatków
Przygotowanie i wysłanie deklaracji do urzędu skarbowego 120 PLN (lub € 25)
Tłumaczenia dokumentów z jęz. polskiego 100 PLN (lub € 20)
Przygotowanie deklaracji PIT 36 wraz załącznikiem Z/G o dochodach zagranicznych
120 PLN (lub € 25)

business Dane kontaktowe

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod 1

Czech Republic
VAT ID: CZ08236534

Telefon +420 776 178 006
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

21.04.2024
EUR AUD 2.6104 PLN
EUR CZK 0.1712 PLN
EUR EUR 4.3316 PLN
EUR GBP 5.0615 PLN
EUR HUF 0.010965 PLN
EUR SEK 0.3706 PLN
EUR USD 4.0688 PLN
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.