Rozliczanie podatków na Słowacji i w Polsce

Polscy pracownicy zatrudnieni na Słowacji mają możliwość skorzystania z licznych ulg i odliczeń od podatku dochodowego. Nasze biuro, bazując na wieloletnich doświadczeniach przygotuje rozliczenie podatku i ulg na Słowacji oraz deklaracji PIT Z/G w Polsce.

Pracownik, który w roku podatkowym większość dochodów osiągnął na Słowacji lub jest słowackim rezydentem podatkowym może skorzystać z następujących ulg i odliczeń podatkowych.

Pracownik, który oprócz dochodów z zatrudnienia na Słowacji osiągał równocześnie dochody z działalności gospodarczej (również w Polsce) ma obowiązek odprowadzania i rozliczania składek ubezpieczenia na Słowacji (równocześnie będzie zwolniony ze składek w Polsce).

 

Ulgi obniżające podstawę opodatkowania

Ulgi obniżające podstawę opodatkowania, znane są również jako kwoty wolne od podatku. Ustawa o podatku dochodowym wymienia ich kilka.

1. Kwota wolna od podatku.

Wysokość kwoty wolnej jest odwrotnie proporcjonalna do wysokości osiągniętego dochodu.

2. Wpłaty do funduszów emetyralnych trzeciego filaru.

3. Koszty pobytów sanatoryjnych.

Ulgi obniżające kwotę należnego podatku

1. Ulga na dziecko

Od należnego podatku można odliczyć również ulgę na dziecko w wysokości € 22,17 za każde dziecko miesięcznie.

2. Ulga odsetkowa na mieszkanie lub dom

Od podatku można odliczyć do 50% zapłaconych odsetek, maksymalnie wszak € 400,- o ile nieruchomość położna jest na teytorium Słowacji. 


 

Koszty związane z rozliczeniem podatków
Przygotowanie i wysłanie deklaracji do urzędu skarbowego 120 PLN (lub € 25)
Tłumaczenia dokumentów z jęz. polskiego 100 PLN (lub € 20)
Przygotowanie deklaracji PIT 36 wraz załącznikiem Z/G o dochodach zagranicznych
120 PLN (lub € 25)

business Dane kontaktowe

Prospectum s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ01775243

Telefon +420 776 178 006
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

26.07.2021
EUR AUD 1.6010 EUR
EUR CZK 25.629 EUR
EUR GBP 0.85468 EUR
EUR HUF 361.65 EUR
EUR PLN 4.5888 EUR
EUR SEK 10.2050 EUR
EUR USD 1.1787 EUR
© 2010 - 2021 Jakub Piotr Sowiński