Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Osoby prowadzące działalność gospodarczą jednym kraju i będące zatrudnione w innym podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu tylko w jednym kraju - to jest w kraju zatrudnienia.

Z tego powodu nie wynika zwolnienie z płacenia składek z działalności gospodarczej, ale obowiązek płacenia ich w innym kraju.

Również z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w dwóch różnych krajach powstają obowiązek ubezpieczenia tylko w jendym kraju.

Podobne obowiązki dotyczą również wspólników spółek jawnych i cywilnych.

Należy również pamiętać, że naruszeniem przepiswów jest również płacenie składek w dwóch różnych krajach EU.

Nasze biuro pomaga w uzyskaniu interpretacji właściwości krajowej co do obowiązku ubezpieczenia, a następnie w sporządzaniu stosownych rozliczeń.

 

Koszty związane z obsługą rozliczeń
Przygotowanie wniosku o zaświadczenie A1
100 PLN (lub € 25)
Zgłoszenie działalności w instytucji ubezpieczenia w drugim kraju

200 PLN (lub € 45)

Tłumaczenia dokumentów
100 PLN (lub €22)
Rozliczenie ubezpieczenia
60 PLN (lub € 15)

 


business Dane kontaktowe

Prospectum s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ01775243

Telefon +420 776 178 006
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

25.06.2022
© 2010 - 2022 Jakub Piotr Sowiński