Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zatrudnione lub mające inne dochody w conajmniej dwóch krajach Unii Europejskiej zobowiązane są do opłacania zaliczek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tylko w jednym kraju. Ustalenie jurysdykcji ustawodawstwa właściwego europejskiego państwa członkowskiego odbywa się w postępowaniu administracyjnym o wydanie zaświadczenia A1 między organami administracji ubezpieczeń społecznych państw członkowskich. Obowiązek wszczęcia postępowania spoczywa jednak na ubezpieczonym lub pracodawcy.

Nasza firma oferuje wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia jurysdykcji przepisów prawa państwa członkowskiego, a następnie, zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, rozliczanie składek ubezpieczeniowych lub naliczanie obowiązku składkowego pracodawców spoza własnego państwa.

Podobne obowiązki dotyczą wspólników spółki jawnej oraz wspólników stowarzyszeń osób fizycznych zgodnie z prawem cywilnym.

Należy również przypomnieć, że opłacanie składek w dwóch różnych krajach UE jest naruszeniem prawa.

 

Nasze biuro posiada również doświadczenia w zakresie obsługi transgranicznych pracowników lub pracowników i pracodawców z różnych krajów EU. Z przyczyn geograficznych skupiamy się przede wszystkim na obsłudze polsko-czesko-słowackiej. 

 

Koszty związane z obsługą rozliczeń przedsiębiorców
Przygotowanie wniosku o zaświadczenie A1
500 CZK (lub 20 EUR)
Zgłoszenie działalności w instytucji ubezpieczenia w drugim kraju

1500 CZK (lub 60 EUR)

Tłumaczenia dokumentów
550 CZK (lub 22 EUR)
Rozliczenie ubezpieczenia
400 CZK (lub 16 EUR)

 

Koszty związane z obsługą pracodawców i zagranicznych pracowników
Zgłoszenie pracodawcy w instytucji ubezpieczenia w drugim kraju

1500 CZK (lub 60 EUR)

Zgłoszenie pracodawcy w urzędzie skarbowym

1500 CZK (lub 60 EUR)

Tłumaczenia dokumentów
550 CZK (lub 22 EUR)
Rozliczenie pracownika
400 CZK (lub 16 EUR)
Wysłanie rozliczeń przygotowanych przez pracodawcę 200 CZK (lub 8 EUR)

 


business Dane kontaktowe

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod 1

Czech Republic
VAT ID: CZ08236534

Telefon +420 776 178 006
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

14.06.2024
EUR AUD 2.6954 PLN
EUR CZK 0.1762 PLN
EUR EUR 4.3581 PLN
EUR GBP 5.1857 PLN
EUR HUF 0.010959 PLN
EUR SEK 0.3871 PLN
EUR USD 4.0760 PLN
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.